ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Честит Ден на народните будители! Бъдете живи и здрави и все така поддържайте пламъка на духовността!

       Николай Дойнов