“Чети с мен” в София, 28 септември 2014 г.

“Чети с мен” в София, 28 септември 2014 г.

Заедно с министъра на културата Мартин Иванов