ДА ОБОГАТИМ БИБЛИОТЕКИТЕ СИ С ЦЕННИ ИЗДАНИЯ НА „ПРОСВЕТА“

Уважаеми колеги,

Използвайте възможността чрез конкурсната сесия за целево подпомагане на дейността на народните читалища за 2014 г. да обогатите своите библиотеки с ценни и много полезни заглавия на издателство „Просвета“.

За да даде своя принос към попълването на библиотечните фондове на българските читалища издателството предоставя търговска отстъпка от 30% и поема разходите за транспорт за своя сметка.

Уведомяваме Ви, че на сайта www.prosveta.bg ще откриете пълен каталог на всички наши издания, както и препоръчителен списък, специално подготвен за библиотеките.

Издателството специално предлага на Вашето внимание изключително полезните заглавия:

„Официален правописен речник на българския език“ на БАН;

„Кратък речник на историческите понятия“ на Цветана Георгиева;

„Да пишем правилно.Последни промени и чести затруднения в правописа“ от Мила Томанова и Жана Ганчева;

„Пътеводител в древния свят“ от Лесли Симс;

„За да бъдем по-добри. Християнски разкази,стихотворения, поучения“;

„Да възпитаваме правилно малкото дете. Полезни съвети за родители и учители“.

На сайта www.prosveta.bg ще откриете препоръчителен списък, специално подготвен за библиотеките, както и пълен каталог на изданията на „Просвета“.

На Ваше разположение за съдействие са регионалните представители на „Просвета“.

Заявки може да изпращате в централния склад на издателството:

София,

Тел. 02/483 00 96,

02/818 20 49

Факс 02/945 61 84

Мобилен: 0884 110 414

E-mail: realizacia@prosveta.bg

Пожелавам Ви успех!

Искрено Ваша,

Йоана Томова,

Председател на СД