ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА 28 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩНИ БИБЛИОТЕКИ В СТРАНАТА В ПОДКРЕПА НА КАМПАНИЯТА „ЧЕТИ С МЕН”

По покана на министър Мартин Иванов Съюзът на народните читалища се включва в кампанията „Чети с мен“, инициирана от Министерството на културата