Фалшивите новини

З.ч.д. Николай Дойнов, председател на СНЧ: ”Фалшивите новини са лъжа, поднесена като истина от последна инстанция.”

 

Очаквайте в петък, в-к „Посоки”, гр. Плевен