Книги за библиотеката

Списък с наличните заглавия на Издателска къща „Хермес“, съобразен с изискванията по условията на конкурса на

Министерството на културата за целево финансово

подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г.

http://hermesbooks.com/novini/министерството-на-културата-обявява/

                                              Предложено за публикуване от “Читалищен вестник”