НАГРАДИТЕ НА СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

НАГРАДИТЕ НА СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

На 13 декември, петък, в София на разширено заседание на ВЧС бяха раздадени годишни награди на Съюза.

На Веселин Джанкардашлийски – се присъжда званието “Заслужил читалищен деятел” за неговата 55-годишна дейност в народните читалища и по повод 80-годишния му юбилей.

Наградите “За принос в народното читалищно дело” – г-жа Ивана Димова от НЧ “Цанко Церковски”, София, г-н  Димитър Милов, списание”Читалище”, г-н Томи Йовчев от НЧ “Св. Св. Кирил и Методий”, София, за тяхното активно читалищно присъствие и във връзка с техни юбилейни годишнини.

 

Същата награда по-рано тази година бе присъдена на г-жа Елена Апостолова  от  Пловдив по повод 60-годишния й юбилей и г-н Йордан Дичев от Перник, по повод неговия 75-годишен юбилей.