НАПОМНЯНЕ: Приключва срокът за изпращане на стихотворения в конкурса на Съюза на народните читалища по случай 160 години Общонародно читалищно дело:

НАПОМНЯНЕ:
Приключва срокът за изпращане на стихотворения в конкурса на Съюза на народните читалища по случай 160 години Общонародно читалищно дело:

СЪЮЗЪТ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
О Б Я В Я В А

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС 
„КЪМ РОДИНАТА”,
ПОСВЕТЕН НА 
160 ГОДИНИ ОБЩОНАРОДНО
ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО

С подкрепата на 
г-н Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България/АИКБ/.
Конкурсът е за млади автори до 30 години.
Всеки автор има право да участва с три поетични творби. Текстовете се изпращат в три екземпляра на адрес: София – 1000 п. к. 71 в срок до 1 октомври 2016 г.
Резултатите ще се обявят в навечерието на Деня на народните будители – 
1 ноември.
1. Награден фонд
Първа награда – 500 лв.
статуетка „Пегас” и грамота Скулптор: Венелин Петров
Втора награда – 400 лв.
статуетка и грамота 
Трета награда – 300 лв. 
статуетка и грамота 
2. Отпечатване НА НАГРАДЕНИТЕ ТВОРБИ в 
сп. „Пламък”
Председател на журито Георги Константинов
Авторите да пишат трите си имена, координати за връзка – адрес, тел., E-mail