Народното читалище е вписано в регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО

Към новината –