Нова среща

Днес, 18 ноември, в Министерство на културата се състоя среща между председателя на СНЧ г-н  Николай Дойнов и г-н Боил Банов, заместник министър на културата.

 

Г-Н Банов ще е ресорен заместник министър по читалищната проблематика. На срещата се обсъдиха редица читалищни въпроси, за които спешно ще се търси решение пред бюджет 2015.