НОВО ИЗДАНИЕ НА „ЧЕТИ С МЕН” ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ ще има на 6.06.2015 г.

На работно заседание в Президенството, ръководено от секретаря на Президента по култура и национална идентичност доц. д-р Мартин Иванов, бе разгледана готовността за реализация на събитието.

Отново се реши, че народните читалища следва да се включат активно както през 2014 г. Тепърва ще се уточнява формата и националното представителство.

В заседанието участва председателят на СНЧ Николай Дойнов.