ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СНЧ

ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СНЧ

       Областна конференция на Съюза на народните читалища се проведе в Пазарджик. Домакин на събитието бе областната управа и заместник-областният управител г-жа Гинче Караминова.

     Областната конференция се проведе по правилата на изменения устав на Съюза на народните читалища, приет на 33-я конгрес, който реализира политика на равно представителство на всички общини, независимо от тяхната големина.

        Гост на конференцията бе председателят на СНЧ г-н Николай Дойнов. В пространното си експозе той очерта развитието на читалищното дело, проблемите, които стоят пред читалищата, както и възможностите за търсене на решения за тяхното преодоляване.

          В последвалата дискусия се включиха Димитър Кръстанов /Пазарджик/, Мария Златкова/ Пещера/, Цветан Котев/ Велинград/ и  други.

    Заместник-областниятуправител г-жа Гинче Караминова посвети своето изказване на възможностите за партньорство и на бъдещия съвет по култура към областната управа, който ще бъде формиран.                      

    Бе взето решение председателят на областния читалищен съвет на СНЧ да бъде представител в предстоящия областен съвет за култура.

     За председател на областния съвет на читалищата бе избрана г-жа Соня Консулова.