Паметна плоча

Паметна плоча

160 ГОДИНИ ОБЩОНАРОДНО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО

29 януари 2016 г. – Откриване на паметната плоча на къщата на Димитър Начович, където на 30.01.1856 година е учредено Първото българско читалище.
Венец 
от Съюза на народните читалища и община Свищов.

Снимки – от Първо българско читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови-1856”, гр. Свищов, Геновева Танчовска. 
На снимките Пламен Александров – председател на читалището, Геновева Танчовска – секретар, Веселина Спасова – библиотекар, читалищни и общински деятели.