Почетен знак за Съюза на народните читалища

Почетен знак за Съюза на народните читалища

По повод 25 години от възстановяването на Съюза на анродните читалища