Поетичен конкурс “Към родината” на Съюза на народните читалища, обявен по повод 160-годишнината от създаването на Общонародното читалищно дело

ПРОТОКОЛ

Днес, 24 октомври 2016 г. жури с председател Георги Константинов, главен редактор на сп. „Пламък след като се събра, прочете и обсъди постъпилите за конкурса на Съюза на народните читалища „Към родината“ стихотворения, обявен по повод 160-годишнината от създаването на Общонародното читалищно дело определи:

От постъпилите творби на 40 млади автори до 30 години:

Първа награда не се присъжда

Втора награда се присъжда на Мария-Магдалена Иванова Стоянова, 17 години, ученичка от град Дупница – парична награда, статуетка и грамота за стихотворението „България – сутрин, обед и вечер“…

Трета награда се присъжда на Иван Марков Стоянов, 30 г., с. Стража, за стихотворението „Наследство“

Атанас Димитров Янев, с. Енина, за стихотворението „Равносметка“,

Соня Петкова Янева, гр. Поморие, за стихотворението „Модерен свят“

 

Ирен Петрова за стихотворението „Ахтопол“, гр. София