Поздравителни адреси 160 години Общонародно читалищно дело

Поздравителни адреси 160 години Общонародно читалищно дело

 

от Юнеско

 

Бойко Борисов, премиер                                Областен управител, Варна

 

Областен управител, Разлог             Министерство на образованието и науката

  

Национален дворец на културата          Христо Григоров, БЧК