Председател

Председател

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

XXXII-ият извънреден юбилеен конгрес на СНЧ

избра за председател

 

 

Николай Дойнов.

Поет, публицист, културолог, Николай Дойнов е един от възстановителите на Съюза на народните читалища,

създател на теоретичната конструкция на съвременния читалищен мениджмънт.

Потомствен читалищен деятел, правнук на видния тутракански възрожденец Георги Дойнов,

един от основателите на читалище “Возрождение” в Тутракан,

син на интелектуалеца Георги Дойнов, който е председател на читалище “Никола Йонков Вапцаров” в Тутракан през 50-те години на 20 век.

 

Николай Дойнов е бил читалищен секретар, основател и пръв основател на Независимия синдикат на читалищните работници, изпълнителен секретар на Конфедерацията на независимите синдикати в България,

програмен директор на Фондация “Ресурсен център на неправителствените организации”,

учредител на проектите

“Базови читалища и модели на тяхната устойчивост”, “Българският етнически модел” /съвместно с Атлантическия съвет на Сърбия и Черна гора/, “Култури в диалог” съвместно с Асоциацията на Германските свободни университети и други.

 

През 2006 г. е избран за заместник председател на Съюза на народните читалища след покана от омбудсмана на РБългария.

Автор на над 2000 публикации и книгите

“Всичко видимо”,

“Ще съм съществувал никога”,

“Нежна политика”,

“Арфа”,

носител на различни национални награди за литература.

 

През 1997 г. е избран за член на Съюза на българските писатели.

Превеждан е на различни езици

като сред преводачите му е световно известният художник

Албер Леви-Пепо, който превежда отделни творби

на Николай Дойнов на иврит.

 

От 2006 г. Николай Дойнов е свободен докторант в Софийския университет, с дисертация, посветена на интеркултурния диалог.

Носител на почетния знак на президента на РБългария за изключителната му роля за развитието на културата

и читалищното дело.

Включен в справочниците “Кой кой е в българската култура” и

“Кой кой е в България”.