Председателство

Председателство

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Николай ДойновЗаслужил читалищен деятел

 

 

Зам. председатели

  

        Пламен Александров                 Даниел Лалев                Минко Стефанов