Председателят на СНЧ награди кмета на град Сливен Кольо Милев за принос към читалищното дело

През миналата година три от читалищата в Община Сливен са получили средства за извършване на ремонтни работи.

Подробности: