Среща на министъра на културата Петър Стоянович с председателя на Съюза на народните читалища Николай Дойнов

Среща на министъра на културата Петър Стоянович с председателя на Съюза на народните читалища Николай Дойнов

  

Днес, 13 юни, по покана на д-р Петър Стоянович, министър на културата на Република България, се състоя среща с председателя на Съюза на народните читалища з. ч. д. Николай Дойнов.

В експозето си от над 40 минути Николай Дойноав запозна министъра на културата с основни структурни, финансови и релативни проблеми на българското днешно читалище, като между тях председателят на СНЧ обособи три основни проблема.

1. Проблемът с размера на финансиране на една субсидирана читалищна бройка, който бе намален с 30 % през 2010 г.

2. Проблемът с авторитаризма и доминацията на общини над читалища и използването на незаконни похвати за натиск над читалищата

3. Проблемът с неизпълнението на Закона за народните читалища в частта му за задълженията на МК за създаване на „нормативи и механизъм” за разпределение на държавната субсидия.

По този кръг въпроси министър Стоянович предложи на г-н Дойнов да се дадат писмени предложения, които на следваща среща да бъдат разгледани.

Бе договорено в рамките на два месеца да се състои нова среща в разширен формат между Министерство на културата и Съюза на народните читалища.

На срещата присъстваха г-жа Гергана Стоянова, началник кабинет на министъра на културата, г-жа Данаилова и г-жа Хачерян.

„Изключително съм доволен от срещата, заяви Николай Дойнов, и от разбирането на министъра за ролята на читалищата. Надявам се след назначаването на зам. министри и приемането на правилник за работа на МК, нещата да се канализират и най-сетне да се преборим за по-висока държавна субсидия и ясна нормативна база”.

Преди срещата Николай Дойнов подари на Петър Стоянович войнишка каска с пожеланието, когато министърът тръгва на бой за българската култура да бъде добре екипиран, за да отстоява височините на човешкия дух.