Работна среща в Банско

Работна среща в Банско

По повод Деня на любителското творчество 1-ви март в Община Банско се състоя среща между кмета на Община Банско г-н Георги Икономов и председателя на Съюза на народните читалища, заслужилият читалищен деятел Николай Дойнов.

            Г-н Дойнов благодари на кмета на град Банско г-н Георги Икономов за подкрепата му за народното читалищно дело и за това, че в последните години Община Банско се е превърнала в средище на любителското творчество и професионалното изкуство.

            „Едва ли има друга община в България, която да генерира толкова много идеи и да реализира толкова много и различни фестивали“, отбеляза председателят на СНЧ.

            Г-н Икономов подчерта, че читалищата са сърцето на общината и в последните години са инвестирани над 1 000 000 лева в материалната база на читалищата.

      Също така, посочи кметът Георги Икономов, най-голяма посещаемост при реализирането на художествен продукт е при изявите на самодейците на общината.

     Председателят на СНЧ удостои с новия почетен знак на Съюза „Почетен знак – Юбилеен – 25 години възстановителен конгрес на СНЧ“ и специална грамота за заслуги в народното читалищно дело кмета на Община Банско г-н Икономов и още веднъж благодари за усилията в развитието на регионалната култура.