Събрание в Пловдив

Събрание на читалищата от област Пловдив се проведе в НЧ ”Възраждане” в Стария град, Пловдив.

Гост на срещата бе председателят на СНЧ з.ч.д Николай Дойнов. Той информира присъстващите читалища от района за предстоящия 33 конгрес на СНЧ и отговори на поставените му въпроси.

Срещата бе ръководена от Елена Апостолова-председател на Общински читалищен съюз – Пловдив.

Бе повдигнат  въпроса за избор на областен председател, но такъв не се състоя, поради процедурни въпроси, които читалищата от област Пловдив повдигнаха. Бе решено да се проведе ново областно събрание за избор на областен председател на СНЧ.