Съобщение

Софийски градски съд регистрира промените в Устава на СНЧ, приети на 33 конгрес /11 май 2014/, с които стартира преструктурирането на СНЧ. В раздел „Документи“ на сайта са качени текстовете касаещи общинските читалищни съюзи и областните читалищни съвети, образци от протоколите, а така също и срока за изпълнение.

Всички документи се изпращат на адреса на СНЧ.