Съобщение

Съобщение

Във връзка с мястото на провеждане на 33-ия конгрес на СНЧ ви уведомяваме за местонахождението на зала 11. Тя се намира не в централната сграда на НДК, а във високата сграда зад нея с вход от североизток. Виж картата – червения кръг.