СКЪПИ ЧИТАЛИЩА,

Честит празник!
Във времена като днешните вие оставате верни на своята историческа роля да отстоявате височините на човешкия дух.
Званието “народен будител” е най-високото звание, което може да се присъди, защото включва в себе си и жаждата за съвършенство, и жаждата за свобода.
 
Убеден съм, че каквото и да ви струва, вие ще продължавате да защитавате високото равнище на българската култура, духовност и нравствен идеал!

Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища