Среща по наболели въпроси

Представители на народни читалища, с тежки проблеми относно таксите за смет от град София – непосилни финансови задължения /над 140 х. лв/ участваха в среща със заместник-кмета на град София и председател на Комисията по култура в Сдружението на общините Тодор Чобанов.

Срещата бе водена от председателят на СНЧ, и председател на Комисията по култура в АИКБ, г-н Николай Дойнов и бяха взети решения, които да спомогнат за изчистването на наслоените проблеми.