Среща в МК

Днес, 18 ноември, се състоя среща между министъра на културата Вежди Рашидов и председателя на Съюза на народните читалища Николай Дойнов. Бяха обсъдени работните перспективи и задачите, които предстоят в най-близко бъдеще.