Становище

Във връзка с публикувана информация от журналистката Таня Симеонова за участие на Съюза на народните читалища в среща, проведена в Народното събрание с депутати от БСП на 14.12.2017 г., посочваме, че Съюзът на народните читалища не е бил поканен и не е участвал в срещата. Изразяваните становища от различни представители на читалища не са позиция на Съюза на народните читалища. Настоящото становище бе изразено на заседание на Върховния читалищен съвет, проведено на 15.12.2017 г.