Тържествен гала-концерт за Деня на народните будители

С тържествен гала-концерт “На ползу роду” завърши Националната кампания за отбелязване на 160-та годишнина от основаването на общонародното читалищно дело.

          В препълнената зала 1 на Националния дворец на културата над 700 самодейци от София, Монтана, Разлог, Шумен, Свищов, Благоевград, показаха образци на любителското изкуство и повдигнаха българския дух на всички присъстващи, сред които бяха председателят на Комисията по култура и медии на народното събрание г-н Славчо Атанасов, президентът на IGF – Международната асоциация на фолклорните групи – проф. Дорел Козма, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил велев, ректорът на УНИБИТ проф. д.ик.н. Стоян денчев, областният управител на област Пазарджик г-жа Гинче караминова, доц. Венцеслав велев и доц. Силва Хачерян от Министерство на културата, г-н Владимир Христов, собственик на Училища “Европа”, поетът Георги Константинов, главен редактор на сп. “Пламък” и много други.

          концертът бе открит с приветствени думи от г-н Славчо Атанасов и г-н Николай дойнов, председател на Съюза на народните читалища /поместваме ги отделно/.

          В тържествената част на концерта бяха връчени почетни плакети на президента на републиката, с които отличават заслугите им за развитие на читалищното дело на: проф. д-р Анастас Герджиков, ректор на Софийски университет “Св.  Климент охридски”, г-жа Гинче Караминова, областен управител на област пазадржик, г-жа Диана Овчарова, кмет на Община Ивайловград, г-жа Анита тарасевич, главен редактор на “Читалищен вестник”, г-н петър Райжеков, председател на НЧ “Славянска беседа”, г-жа Денка Евстатиева, секретар на НЧ “Аура”, г-жа Катерина Харизанова, секретар на НЧ “15.IХ.1903”, гр. Разлог, г-н Васил новоселски, председател на НЧ “Никола Вапцаров”, гр. Благоевград, г-н Росен Богданов, генерален секретар на Международната Асоциация на фолклорните групи IGF.

          със специални грамоти на министъра на културата бяха отличени Хор “Родни звуци” при нЧ “Добри Войников”, гр. Шумен, Хор “Янко Мустаков” при НЧ “Ел. и К. Д. Аврамови”, гр. Свищов, както и други от включените в програмата състави.

          Ректорът на УНИБИТ проф. д.ик.н. Стоян Денчев бе удостоен със званието “Заслужил читалищен деятел”, което му бе връчено от председателя на СНЧ г-н Николай Дойнов.

          Проф. Дорел Козма, председател на Международната асоциация на фолклорните групи IGF, връчи Златния медал на IGF на г-н николай Дойнов и г-н Росен Богданов.

          Бяха получени много поздравителни адреси.

          Кошници с цветя бяха връчени от името на Министъра на културата г-н Вежди Рашидов, генералния директор на НСФ “13 века България” г-н Митко Тодоров, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и много други.

          Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал г-н Васил велев връчи на председателите на трите първи български читалища: г-н Пламен Александров /Първо българско читалище “Ел. и К. Д. Аврамови”, гр. Свищов/, г-жа Недялка Трайкова /НЧ “Постоянство”, гр. лом/, г-н николай Николов /НЧ “Добри Войников”, гр. Шумен”/ – по един лаптоп като знак на уважение на бизнеса към читалищното дело.

          В концертната програма взеха участие Първи български хор „Янко мустаков” при Нч „еленка и кирил д. Аврамови 1856”  –  свищов, Представителен китаро-мандолинен оркестър „пирински звуци” при  нч „н. й. Вапцаров 1866” – благоевград, Фолклорен танцов ансамбъл  „перун” и  танцов клуб „Мехония” при  нч „15. 9.1903”, гр. Разлог, Фолклорна формация „Огоста” при нч „разум-1883”, гр.  Монтана, Ансамбъл „лозенска младост” при нч „пенчо славейков 1921“,  гр.  София, Група за народно пеене „кипри” при нч ”димитър динев 1937”,  гр.  София, Танцова формация „мини усмивки” при нч ”димитър Динев 1837”, гр. София, Гайдарски състав „петко войвода” при нч „светлина 1940”, Детски танцов ансамбъл „пъстрина” при нч разум-1883”, гр.  Монтана, детско юношески хор  „пим-пам”, при нч „дпетър х. Берон – 1925”, “гаврошчета” – детска балетна формация при нч „аура 1929”,  нч св. Св. Кирил и методий 1924” и нч „алеко константинов”,  гр. София, балетна  формация „меги денс” при нч роден край 1931”, гр. София, Вокален състав „Нова музика” при нч „Светлина 1940”, гр.  София, танцова формация  „Усмивки” при нч „димитър динев 1937”, гр.  София, Модерен балет  „Силви” при  нч „пенчо славейков 1921”, гр. София, хор „Родни звуци” при нч „добри войников 1856”, гр. Шумен,  с диригент  христо атанасов.

 

          Концертът завърши с песента “Моя страна, моя България”.