Учебници от дарение

ОТ 25 ЮЛИ 2014 СНЧ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ДАРЕНИ ОТ „УЧИЛИЩА ЕВРОПА“.

Количествата са ограничени. Заявленията се пишат в свободен текст и се подписват от директора на езиковата школа и секретарят на читалището.

 

Краен срок за получаване на заявленията 25 август 2014 г. на адреса на СНЧ.