Умерена облачност – рубрика в аванс от новия брой на “Читалищен вестник”

Една госпожа, нататък ще я наричам госпожа В., нападна читалищата на някаква конференция в Боровец.

Нападанието, отстрани изглежда, безсмислено. Хвърлени на вятъра обвинения, обидни констатации, речи в нищото.

Защо, обаче, се случва това?

Нека поясня: госпожа В. не е коя да е! Тя е зам. председател на асоциация, свързана с книгите. И още – тя е член на НСЧД. Какво означава последното, ние знаем, но пак ще отворим абревиатурата:  НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО !  И то при … МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА!

Да му се не види. Абе, нямаше ли  от нейна страна и друга издънка, ловко загладена от читалищни, хм, сподвижници…

Да!  Разбира се!  Това е госпожа В, същата която предложи на първото заседание на НСЧД библиотеките да излязат от читалищата!

Значи, крушката си има… какво… опашка!

Някой мрази читалищата. И е най-отгоре – в Националния съвет по читалищно дело.

Питам:

 – Кой го сложи там?

Отговорът, приятелю, с вятъра се носи”  – пее Боб Дилън!

Николай Дойнов