В Плевен

Общинският съвет община Плевен на свое заседание разгледа доклада на Временната Комисия за читалищата. След прочитането на становището на председателя на Съюза на народните читалища, з.ч.д Николай Дойнов, относно повдигнатите въпроси, общинският съвет Плевен реши да приеме доклада, но без да дава на прокурор читалищата,  упоменати в него.