ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА РЕДИЦА НОВИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ В СТРАНАТА ОТ 1.01.2014 Е НЕОБХОДИМО 

ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧИТАЛИЩНИ СЪЮЗИ, А ТАМ КЪДЕТО НЯМА ИЗГРАДЕНИ ДА СЕ ИЗГРАДЯТ В 

НАЙ-КРАТЪК СРОК.

 

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – СЕКРЕТАРИАТ НА СНЧ