ХХХI конкрес на СНЧ

ХХХІ-ия конгрес на Съюза на народните читалища

ВЪЗСТАНОВЕН Е ВЪРХОВНИЯТ ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ

Най-важното решение на ХХХІ-ия конгрес на Съюза на народните читалища е възстановяването на Върховния читалищен съвет,

закрит от тоталитарната държава с постановление №70 от 1968 г. на Министерски съвет на Народна Република България, считат експерти.

С промяна на устава на СНЧ тази несправедливост бе поправена. Върховният читалищен съвет е Управителният съвет на СНЧ и се състои от 41 члена. По право в него влизат председателят, който е и председател на Върховния читалищен съвет, изпълнителният заместник председател, главният секретар, председателите на областните читалищни съвети и председателите на постоянните комисии, както и председателите на трите първи български читалища – в Лом, Свищов и Шумен. Уставът въведе мандатност за председателя на СНЧ и промени статута на комисиите като им даде статут на постоянни комисии. Формира се председателски съвет и

съвет на мъдреците.

В Съвета на мъдреците се избират хора, заслужили читалищни деятели над 70-годишна възраст.

 

Завърши ХХХІ-вия Конгрес на Съюза на народните читалища

В Хисаря се проведеКонгрес на Съюза на народните читалища в България

Читалището – котва на обществения живот