Загубихме заслужилия читалищен деятел доц. Христо Гиневски!

Загубихме заслужилия читалищен деятел доц. Христо Гиневски!

Христо Гиневски бе истински родолюбец, радетел за българската духовност и воин на читалищата.

Той бе председател на ХХХIV конгрес на СНЧ, член на Върховния съвет на Съюза на народните читалища, председател на Областен читалищен съвет – Смолян, председател на Народно читалище „Кирил Маджаров“, кв. Устово, гр. Смолян.

Неговият житейски и творчески път е свързан с любовта му към читалищата и любимата му наука история. Неговите статии, студии, лекции, книги, посветени на хората в Родопите, на техните обичаи, нрави и история, ще останат в Златния фонд на краеведческата наука.

Книгата му за Устово е изключителен труд и сериозен принос в краезнанието и историята.

Загубата за Съюза на народните читалища е голяма. Христо Гиневски беше защитник на светлата читалищна идея, стожер на върховите постижения на народните читалища и визионер за бъдещото развитие на общонародното читалищно дело.

Неговата топлота и сърдечност бяха пословични. Широко скроен човек, той беше пример за по-младите читалищни деятели.

Няма да го забравим и ще го носим винаги в сърцата си!

 

      Съюз на народните читалища