Заседание на Националния съвет по читалищно дело

Днес, 13 март, се състоя заседание на новия състав на Националния съвет по читалищно дело.
То бе открито от министъра на културата д-р Петър Стоянович. В краткото си, но емоционално експозе, министърът на културата очерта рамката на следващите действия на НСЧД и сподели някои свои виждания за развитието на читалищата.
В заседанието взеха участие още зам. министър Васил Василев, председателят на СНЧ Николай Дойнов, директорът на дирекция доц. д-р Венцислав Велев, както и представители на министерство на финансите, националната библиотека, съюза на филмовите дейци и други членове.
Министерство на културата ще качи информация за заседанието и състава на съвета на своя сайт.