Защо получиха международно признание българските читалища?

Защо получиха международно признание българските читалища?

БНТ, обзорно