“Златен Век” за Съюза на читалищата

“Златен Век” за Съюза на читалищата

Съюзът на читалищата бе удостоен с най-високата награда на Министерство на културата –

ЗЛАТЕН ВЕК.

Най-голямата награда на Министерство на културата “Златен век” бе връчена на Съюза на народните читалища на тържествена церемония в сградата на министерството.

Наградата се дава по повод 100-годишния юбилей на Съюза на народните читалища и е признание за усилията на Съюза за развитието на българската култура и читалищното дело в България.